Talenten doelgericht inzetten


Cees Schenk is psycholoog, coach en mediator. Als specialist in het verhelderen en leren benutten van talenten wordt hij geconsulteerd voor  persoonlijke ontwikkeling, snel herstel van chronische overbelasting en de inzet van kwaliteiten in organisaties.

Zijn specialisme zet hij in bij de volgende diensten:

  • het in kaart brengen van kwaliteiten en onbenutte talenten, ten behoeve selectie, potentieel en carrière onderzoeken (Psychologisch onderzoek / assessment)
  • het coachen van ondernemers, leidinggevenden en professionals in het versterken van hun slagkracht
  • het begeleiden bij het herwinnen van vitaliteit en veerkracht, door de juiste inzet van persoonlijke kwaliteiten
  • het ondersteunen van strijdende partijen, bij het met wederzijdse tevredenheid creëren van de beste oplossing voor een conflict  (Mediation)