Executive coaching

Executive coaching kan als directe aanleiding hebben het realiseren van ambities, of het stroomlijnen van de carrière. Regelmatig laten leiders zich door mij coachen ten tijde van bijzondere situaties. Zo kan de samenwerking binnen het management team verstard zijn geraakt, of vraagt een mogelijke fusie om met gepaste distantie de eigen positie en het actieve krachtenveld in kaart te brengen.
Ook maken diverse leidinggevenden in eindverantwoordelijke posities  een afspraak om eens of een aantal keren per jaar de effecten van de eigen invloed binnen de dynamiek van de onderneming  in alle rust en met de nodige afstand aan te scherpen.

Toegevoegde waarde

Voor inhoudelijke kwesties hebben leidinggevenden op cruciale posities natuurlijk de eigen vertrouwde specialisten, zoals de accountant, of (fiscaal) jurist. Hun toegevoegde waarde wordt gevormd door ervaring, deskundigheid en betrouwbaarheid. Vanuit de psychologische en/of systeemdynamische invalshoek ondersteun ik leiders om op behendige en correcte wijze richting te geven aan sturingsprocessen.

Een greep uit de vraagstellingen

  • U bevindt zich in een arena waarin u te maken heeft met allerlei spelers: klanten, OR, MT, RvC, aandeelhouders. In deze dynamiek sturen en op het juiste moment beslissen, vraagt een systematische afweging van kansen en krachten.
  • U bent benoemd in een complexe functie. U heeft geen concrete vraagpunten, maar wel de behoefte om een extern en veilig klankbord te hebben. Van enige afstand rustig reflecteren op de huidige situatie en de ambities, kan een versnelling in de effectiviteit bieden.
  • U geeft al (jaren) leiding en u loopt met regelmaat tegen dezelfde patronen aan. U heeft behoefte daar verandering in aan te brengen.
  • U staat op het punt om een bedrijf over te nemen of uw bedrijf te verkopen. Hoe “verkoopt” u bijvoorbeeld uw ideeën rondom een management buy-out?; hoe voorkomt u ongewenste uitstroom van personeel op zo’n cruciaal moment etc.
  • Kortom, u heeft behoefte aan een gesprekspartner, die u belangeloos door verschillende opties heen loodst.