Herstellen van vitaliteit

In het dagelijkse spraakgebruik heeft stress veelal een negatieve bijklank. Zeker, er zijn mensen die beweren juist goed te functioneren ‘onder stress’. Ongelijk hebben ze niet, want enige spanning heeft positieve effecten. Helaas is het ook zo, dat aanhoudende stress louter negatieve effecten heeft. Negatieve effecten op het lichaam, de hersenen en het gedrag. Wanneer er sprake is van onafgebroken, of een aaneenschakeling van stressvolle gebeurtenissen (stressoren) zijn die negatieve effecten onvermijdelijk. De stressvolle omstandigheden wijzigen is niet altijd mogelijk, maar het doelgericht aanpakken van de negatieve gevolgen is heel goed mogelijk en zal leiden tot optimaal en evenwichtig omgaan met stressoren.

Resultaat

Het zal niet verbazen dat herstel sneller verloopt als met de begeleiding wordt gestart voordat sprake is van ziekteverzuim. Kortstondig thuisblijven kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn, maar louter verzuimen ondersteunt het herstel niet. Zo snel mogelijk (gedeeltelijke) werkhervatting starten, bevordert het herstel.

Uit onderzoek wordt duidelijk dat de juiste begeleiding er toe leidt dat 80% van de mensen met chronische stressklachten, binnen zes tot twaalf weken het werk weer volledig kan hervatten. Bij 50% heeft de juiste begeleiding zelfs als resultaat, dat volledige werkhervatting al binnen zes weken gerealiseerd is.

Aanpak

In het dagelijks spraakgebruik zijn diverse benamingen in gebruik voor de chronische overbelasting. Labels zoals overbelasting, overspannen, of burn-out zijn minder belangrijk dan de juiste diagnose. Daarmee start dan ook elke verantwoorde doelgerichte begeleiding en kan de aanpak specifiek afgestemd worden. Zo zal duidelijk zijn dat dè aanpak in kort bestek moeilijk te schetsen valt. Vast staat wel,dat het negeren van gevoelens van overbelasting meestal leidt tot erger en doelgerichte begeleiding het tij zal doen keren, het functioneren verbetert en meer voldoening zal leveren.