Het psychologisch onderzoek

Hèt psychologisch onderzoek bestaat eigenlijk niet. Elk psychologisch onderzoek is afgestemd op de vraagstelling. Zo zal elk onderzoek een specifieke opbouw en inhoud hebben. De vraagstelling voor het onderzoek kan gericht zijn op de geschiktheid voor een bepaalde functie, zoals bij het selectieonderzoek. Ook kan een onderzoek breder georiënteerd zijn, zoals bij een loopbaan-, potentieelonderzoek, of onderzoek naar de (potentiële) kwaliteiten om op te volgen in het familiebedrijf.

Gereedschap voor het onderzoek
Een onderzoek bestaat uit tests en een gesprek met een psycholoog. De vragenlijsten die gebruikt worden moeten informatie leveren,  die het mogelijk maakt om antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Vragenlijsten leveren informatie over bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken, gedragsvoorkeuren, waarde- en belangstellingspatronen en cognitieve capaciteiten (intelligentietests).