Mediaton

Mediation is het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil met behulp van een objectief neutrale derde, de mediator. De rol van de mediator is partijen te ondersteunen in:

  • het verhelderen van de essentie van het geschil
  • het opstellen van een agenda van samenhangende geschilpunten
  • partijen ondersteunen in het gezamenlijk ontwikkelen van een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Essentieel is dat de partijen een afspraak met elkaar maken, waarvan zij allen vinden dat daarmee recht wordt gedaan aan hun belangen. In de meeste gevallen wordt ter afronding de oplossing vastgelegd (de vaststellingsovereenkomst) die door partijen ondertekend wordt.

Mediation versus bemiddeling

Een verschil tussen een bemiddelaar en een mediator is dat de mediator bewust afstand houdt van de inhoud van het conflict. Zo hebben partijen werkelijk de kans zelf een oplossing te vinden, die allen aanvaardbaar achten. Een bemiddelaar neemt bij de bemiddeling ook de regie over de inhoud van het conflict in handen. De toegevoegde waarde van een mediation zit in het gegeven dat een op eigen kracht gevonden overeenstemming, een veel grotere kans heeft om effectief door partijen in de praktijk te worden gebracht. Je zou kunnen zeggen dat de zelf gevonden oplossing veel beter stand houdt, dan een oplossing die door een bemiddelaar, of een rechter opgelegd is. Uit onderzoek blijkt dat bij oplossingen die bijvoorbeeld door de rechter worden opgelegd, doorgaans bij minstens één partij het gevoel achterlaat, dat het een kwestie van slikken of stikken was.

 conflicten waarbij ik mediation met succes toepaste

Eind jaren negentig was ik een van de initiatiefnemers van de huidige sectie mediation bij het Nederlands Instituut van Psychologen. Sindsdien ondersteun ik als mediator bij regelmaat conflicterende partijen in het benutten van hun kracht, zodat zij gezamenlijk het conflict weten op te lossen.

Samenwerking

  • Leden van een maatschap
  • Collega’s uit een team
  • Familieleden in een bedrijf
  • Werknemers en leiding

Familieconflict

  • Echtscheiding (ook duurzame partner relaties)
  • Omgangsregeling met betrekking tot de kinderen (ouderschapsplan)