Onderzoek/Assessment

Inleiding
Psychologisch onderzoek is een van de beste manieren om te voorspellen hoe iemand een bepaalde functie zal vervullen. Daarom wordt bij studie- en beroepskeuze, sollicitaties en verandering van functie geregeld gebruik gemaakt van psychologische onderzoeksmethoden.
Met psychologisch onderzoek tracht de werkgever te achterhalen of de sollicitant beschikt over de kennis, capaciteiten en instelling om een bepaalde functie goed te vervullen.

Ook voor u als sollicitant is dergelijk onderzoek nuttig. Is de functie voor u wel zo passend dat de functievervulling een succes wordt en stimulans levert. Zo hebben de opdrachtgever en de kandidaat  er beiden belang bij dat het onderzoek zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd.

Als u deel gaat nemen aan een psychologisch onderzoek is het van belang te weten wat een psychologisch onderzoek inhoudt, wat u kan verwachten tijdens een testdag, hoe een psychologisch testrapport tot stand komt en wat uw rechten zijn.
Het NIP, de beroepsvereniging van psychologen, heeft een folder opgesteld om diegenen die  te maken krijgen met een psychologisch onderzoek hierover te informeren.