Assessment centers

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw is het assessment center meer in gebruik geraakt. In het assessment center wordt het traditionele psychologisch onderzoek uitgebreid met praktijk simulaties zoals een rollenspel, of een praktijk opdracht. Bij de praktijk simulaties kan de kandidaat geobserveerd worden door meerdere observatoren, de assessoren. Soms zijn die assessoren getrainde medewerkers van de opdrachtgever van het onderzoek. Een assessment center neemt veelal een dag in beslag.