Opvolgingsonderzoek

Een heel specifieke vorm van onderzoek is gericht op de opvolging binnen familiebedrijven. Een familiebedrijf kent een eigen dynamiek. Onderling verschillen familiebedrijven natuurlijk net zoveel van elkaar als andere bedrijven, maar doordat de familiebanden verweven zijn met de bedrijfsvoering, is opvolging vaak gevoeliger dan in andere bedrijven. Continuïteit blijkt bij familiebedrijven veelal  een belangrijker drijfveer dan louter rendement. Opvolging en overname door een zoon, of dochter vormt een specifiek moment in de continuiteit. Geen eenvoudige beslissing. Emoties en rationele argumenten lopen vaak dooreen, waardoor de communicatie hierover vaak lastig is.

Een geschiktheidsonderzoek  in het kader van de opvolging kan veel informatie leveren over  het traject dat ervoor kan zorgen dat de opvolger optimaal is voorbereid de eindverantwoordelijkheid over te nemen. In de praktijk blijkt het resultaat van het onderzoek een degelijke basis te leveren voor een open en eerlijke communicatie over de opvolging.