Over mij

Cees Schenk
U wilt de beste en de snelste oplossing voor uw vraagstukken. Het is lastig om vanaf een website te kunnen bepalen, of u ook de kwaliteit krijgt die u wenst. Ik doe hier toch een poging om helder te maken wat u kunt verwachten. Misschien is wel het belangrijkste om te weten dat ik elke dag mijn werk met genoegen doe, omdat het plezierig is anderen te ondersteunen in het benutten van hun kwaliteiten.

 

Werkstijl

Uw hulpvraag staat uiteraard centraal. Mijn werkstijl is transparant, wat betekent dat ik uw wensen en behoeften serieus neem en ook duidelijk maak welke aanpak we zullen volgen. Tegelijkertijd betekent een en ander ook dat ik heldere uitspraken zal doen, wanneer de door u gewenste resultaten door mij niet als haalbaar worden geacht.

Ik studeerde af als arbeids- en organisatiepsycholoog(NIP) in 1982 en werkt sindsdien voor zowel bedrijven, als particulieren. Na de universiteit verruimde ik mijn deskundigheid met onder andere een post-doctorale consultancy opleiding, cognitieve en gedragstherapie, coaching, mediation en psychodiagnostiek. Ik neem mijn vak serieus, wat betekent dat ik wetenschappelijk onderzoek en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied met plezier en een zekere gretigheid volg. Uit de zich snel uitbreidende neuropsychologische kennis en de positieve psychologie haal ik veel van mijn inspiratie. De actuele kennis kleurt mijn werkwijze, waarbij ik mij richt op het maximaal helpen benutten van kwaliteiten en talenten, met als resultaat verbeterde veerkracht en optimale prestaties.

Met mijn gedegen achtergrond in psychologie, jaren lange ervaring als manager, trainer, coach,  permanente educatie en structurele intervisie met vakgenoten, weet ik de optimale kwaliteit te leveren. Door mijn werkwijze ontstaat direct effect met blijvende verbetering.

Praktische oriëntatie

   • Kwaliteiten en talenten onderzoek

Niet iedereen is tot alles in staat, maar door keuzes in werk zo te maken dat de juiste kwaliteiten worden aangesproken, kan iedereen maximaal en met voldoening presteren. Ook bij selectie onderzoeken is dit uitgangspunt een belangrijk criterium. Hoewel het selectie-, loopbaan-, of potentieelonderzoek meestal wordt geïnitieerd door de werkgever, is het ook voor de kandidaat van cruciaal belang dat de juiste keuze wordt gemaakt. Alleen dan kan de functievervulling succesvol worden.

   • Versterken van vitaliteit en veerkracht

Soms blijkt dat de eisen die het werk en/of de privé-omstandigheden stellen tot voortdurende overbelasting te leiden. Dergelijke chronische stress kan verregaande negatieve invloed hebben op plezierig en succesvol functioneren en kan zelfs ook de lichamelijke gezondheid aantasten. Keuzes in werk en privé zo maken dat de eisen die aan u gesteld worden aansluiten bij uw kwaliteiten, maken dat het leven veel soepeler en voorspoediger verloopt.

Wetenschappelijke basis

   • Cognitieve gedragstherapie
   • Mindfulness (MBSR)
   • Oplossingsgericht therapie
   • Positieve psychologie
   • Systeem analyse
   • Dynamisch persoonlijkheidsdiagnostiek
   • (Forensische) mediation

Lidmaatschappen

Natuurlijk ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en onderschrijf ik de beroepscode van het NIP. Verder ben ik geregistreerd als mediator (NIP) en volgde ik geregistreerde opleidingen in onder andere Cognitieve Gedragstherapie (CGTh), consultancy opleiding, master opleiding oplossingsgerichte therapie (Solution Focussed Therapy), mindfulness, coaching als professie (RINO), mediation en (forensische) mediation.

Permanente educatie

Voor het blijvend lidmaatschap van bijvoorbeeld het NIP, of het behouden van het diensten keurmerk  REGISTER PSYCHOLOOG, moet ik voortdurend opleidingen volgen en intervisie doorlopen met collegae, om mijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Dat is goed en het geeft zoveel mogelijk de garantie dat ik handel naar de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten.