Psychologie

De essentie van de psychologie is het verwerven van kennis over het functioneren van gewone mensen, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Het doel is om het gedrag van mensen te begrijpen en op individueel niveau zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen. Dat voorspellen wordt steeds beter mogelijk, maar blijft een uiterst lastige aangelegenheid. De samenhang tussen denken, voelen, motivatie en handelen, beïnvloed door interne hormonale processen, opgedane ervaringen en de omgeving waarin iemand opereert, is uitermate complex. Daarmee is de psychologie geen zwakke wetenschap zoals sommige beweren, maar vraagt praktische toepassing wel gedegen kennis en ervaring.

Psychologie meer dan psychopathologie

De meest bekende tak van de psychologie, is waarschijnlijk de klinische psychologie. De discipline die de psychologische kennis inzet in de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor riep de psychologie lange tijd een beeld op dat nauw samenhing met psychopathologie. Zo is er bij menigeen een zekere schroom ontstaan om te rade te gaan bij een psycholoog. “Ik ben toch zeker niet gek?” Gelukkig is dat beeld de laatste decennia drastisch veranderd. Psychologen houden zich bezig op alle terreinen waar gedragsverandering een nuttig effect kan hebben. Hoe leren mensen het beste, hoe is gedrag in het verkeer te beïnvloeden, zodat het veiliger wordt en hoe moeten we werkruimtes inrichten, zodat de kans op fouten zo klein mogelijk wordt, zijn zo wat terreinen waar psychologen doelgerichte bijdragen leveren.

Niet ziek toch beter worden

Zo ondersteun ik als psycholoog bedrijven, teams, relaties en individuen  om hen doelgerichter en doelmatiger te laten functioneren, zodat kansen en kwaliteiten maximaal benut worden. Er hoeft niet eerst iets fout te gaan voordat de psychologie aan verbetering kan bijdragen, of risico’s op fouten kan verkleinen.

Psychologisch onderzoek

Neem bijvoorbeeld het selectie onderzoek. Waar kandidaten dat onderzoek als een vervelende hindernis in het sollicitatieproces ervaren, is het in feite een nuttige hulp. Al wil je de baan nog zo graag, als blijkt dat je kwaliteiten niet goed aansluiten bij de eisen van de functie, dan is afwijzing naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek vervelend, maar ook nuttig. Niemand is er bij gebaat als iemand mislukt  in een baan. Voor bedrijven zijn dergelijke misser overigens nog wel te overkomen, maar voor degene die mislukt is, kunnen de consequenties ingrijpend en langdurig zijn.

Veelal zijn de oordelen over de geschiktheid voor een functievervulling niet zo zwart wit. Zelden is iemand 100% geschikt voor een taak en zal een in goede onderzoeksrapportage aangegeven worden, welke aspecten nader ontwikkeld moeten worden en hoe aannemelijk het is om die specifieke kwaliteiten ook werkelijk te kunnen ontwikkelen.

Coaching en Psychologie

De toegevoegde waarde die een psycholoog kan hebben in het kader van een coaching, is de kennis van de psychodiagnostiek in relatie tot de doelen die de coachee wil realiseren. Door doelen en de talenten van de coachee zorgvuldig tegen elkaar af te zetten, wordt de kans op het realiseren van de ambities realistischer. Ook kan duidelijk worden in welk soort werkomgeving de kwaliteiten van de betrokkene het best tot hun recht zullen komen.

De kennis uit de psychologie kan veel bijdragen aan de veerkracht en het succesvol opereren van gewone mensen, in het dagelijks functioneren in werk en privé en samenwerking in teams.